Verboden om vissen te verplaatsen!

terug naar overzicht

Zaterdag, 29 september 2018

Beste leden, Zoals bij iedereen bekend is staat op onze vergunning dat vissen na vangst direct moeten worden teruggezet. Verder staan er nog allerlei andere geboden en verboden op onze vergunningen. Het is onlangs vastgelegd op foto dat er vissen worden overgezet van vijver 1 naar vijver 2 en andersom. Algemeen bekend is dat karpervissers hun vangst fotograferen, zo hebben het kunnen constateren dat dit feit zich heeft voorgedaan. Het is ten strengste verboden om vissen te verplaatsen van de ene vijver naar een andere vijver. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur mag niemand afwijken van deze regels. Indien wij een lid van onze vereniging op heterdaad betrappen met deze illegale vismigratie, dan zullen wij gedwongen zijn het lidmaatschap per direct in te trekken. Het bestuur van HSV Philips