Nieuws


Contributiegelden 2019 bekend gemaakt op deze site

Contributiegelden 2019 bekend gemaakt op deze site

publicatiedatum: Maandag, 1 oktober 2018

Beste leden, Op deze site zijn vandaag de nieuwe contributiegelden bekend gemaakt. U kunt deze nalezen in de bullet 'Vergunningen' bij het onderwerp 'Contributie seizoen 2019'. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

AVG

AVG

publicatiedatum: Zaterdag, 29 september 2018

Beste lezers en leden, Zoals u waarschijnlijk al weet is per 25 mei 2018 een nieuwe wetgeving op het gebied van privacy ingevoerd. Deze wet heet Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet moet iedereen beschermen dat zijn gegevens niet openbaar worden gedeeld zonder de toestemming van de persoon zelf. Ook onze vereniging is gebonden aan deze wet! Tot dusver hadden wij als Hengelsportvereniging Philips geen aanwijzingen dat onze leden bezwaar maakten met onze publicaties op onze FaceBook pagina en website. Vanaf deze week bereikte ons echter een bericht met de volgende strekking van een ontevreden, opzeggend lid van onze vereniging: “Zoals bekent is volgens de AVG wet van 25 mei 2018, verwacht ik dat al mijn gegevens en foto’s worden verwijderd van de site en facebook en niet meer zijn verwerkt na mijn beëindiging van mijn lidmaatschap.” Dit heeft ons als bestuur laten besluiten om alle mededelingen en foto’s gemaakt en geplaatst in het verleden te gaan controleren. In de toekomst zullen wij dan ook acties gaan uitzetten dat er nooit meer door een lid zo’n verzoek kan worden gedaan en wij zullen worden gevrijwaard van zo’n drastische acties. Men mag als vereniging zo’n waarschuwing namelijk niet zomaar in de wind slaan, want bij een aangifte, klacht of controle van de autoriteit belast met naleving van deze wet, kan per vergrijp een boete worden opgelegd van het privacy recht tot 820.000 euro of 10% van de jaaromzet, voor bedrijven of verenigingen. Dit kunnen we ons niet veroorloven, zeker niet als betrokken personen die dit kenbaar maken op een dergelijke manier dit vooraf melden. We zouden als vereniging een zo’n vergrijp niet te boven kunnen komen en failliet gaan. Derhalve spijt het ons dat we alle foto’s, mededelingen en wedstrijduitslagen per direct zullen doorlopen en eventueel gaan verwijderen op onze media. Nogmaals excuses, maar gezien het voorafgaand beschrevene, kunnen wij niet anders. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Verboden om vissen te verplaatsen!

Verboden om vissen te verplaatsen!

publicatiedatum: Zaterdag, 29 september 2018

Beste leden, Zoals bij iedereen bekend is staat op onze vergunning dat vissen na vangst direct moeten worden teruggezet. Verder staan er nog allerlei andere geboden en verboden op onze vergunningen. Het is onlangs vastgelegd op foto dat er vissen worden overgezet van vijver 1 naar vijver 2 en andersom. Algemeen bekend is dat karpervissers hun vangst fotograferen, zo hebben het kunnen constateren dat dit feit zich heeft voorgedaan. Het is ten strengste verboden om vissen te verplaatsen van de ene vijver naar een andere vijver. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur mag niemand afwijken van deze regels. Indien wij een lid van onze vereniging op heterdaad betrappen met deze illegale vismigratie, dan zullen wij gedwongen zijn het lidmaatschap per direct in te trekken. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Update

Update

publicatiedatum: Zaterdag, 29 september 2018

Beste leden, Vandaag is er weer een update geweest voor deze site! Er is iets veranderd in de samenstelling van de commissies en tevens zijn sommige reglementen aangepast! Ook is het nieuwsarchief opgeschoond. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers gezocht!

publicatiedatum: Zaterdag, 29 september 2018

Lees verder

Samenwerking tussen Bestuur en Wedstrijdcommissie

Samenwerking tussen Bestuur en Wedstrijdcommissie

publicatiedatum: Donderdag, 27 september 2018

Het bestuur heeft de samenwerking met de wedstrijdcommissie met onmiddellijke ingang beëindigd. Daar een commissie het verlengstuk van het bestuur zou moeten zijn, was daar het afgelopen jaar geen sprake van. Derhalve heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien om de wedstrijdcommissie te ontbinden. Dit houdt in dat: 1. De najaarswedstrijden geen doorgang vinden. Leden die hebben ingeschreven voor deze wedstrijden kunnen bij de penningmeester het inschrijfgeld terug krijgen. 2. De maandagochtend wedstrijden zullen doorgaan. Wedstrijdleiding zal voorlopig worden waargenomen door Hans Dings en Marcel Theunissen. 3. Het bestuur zal op zoek gaan naar nieuwe leden voor de wedstrijdcommissie. Het bestuur zal u op de hoogte houden van de voortgang hierin. Het bestuur van de Philips Hengelsport vereniging

Lees verder

Update van contactgegevens website

Update van contactgegevens website

publicatiedatum: Zondag, 15 juli 2018

Beste leden, Vanaf nu zijn de contactgegevens bijgewerkt en zijn de bekende mailadressen gewijzigd. Onze provider van Sportvisserij Nederland heeft ons de mogelijkheid aangereikt om een personificatie te maken van onze mailadressen, wat wij terstond ook gedaan hebben. Graag willen wij u erop wijzen dat de oude, voormalige adressen niet meer gebruikt gaan worden, dus svp de nieuwe adressen bijwerken in uw adressenbestand. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

reisverslag ECCFJ 2018

reisverslag ECCFJ 2018

publicatiedatum: Maandag, 18 juni 2018

Beste lezers, Op dit moment is er een reisverslag gezet op deze website onder de rubriek commissies, karpercommissie. Leuk om e.e.a. terug te lezen, hoe het kan verlopen tijdens zo'n groots evenement. Ton Verdijk namens het bestuur van HSV Philips.

Lees verder

Europees Kampioenschap Karpervissen 2018

Europees Kampioenschap Karpervissen 2018

publicatiedatum: Zondag, 17 juni 2018

Beste leden, Zoals jullie al weten hebben we al 4 jaar op rij een Jeugd Karper Viswedstrijd. De winnaars worden al 2 jaar uitgezonden naar het Europees Kampioenschap Karpervissen in Katlov. Ook dit jaar was dat het geval en Dieter Vosters en Ruben Maes waren dit jaar de gelukkigen. Samen met hun coach Johan de Werd gingen zij met het vliegtuig naar Praag. Wilbert Laros en ondergetekende gingen met nog enkele anderen achter hun aan met de auto's met hun uitrusting. Ton Verdijk namens het bestuur van HSV Philips

Lees verder