Contributie seizoen 2018

De contributies voor het boekjaar 2018 zijn:

Voor alle nieuwe leden geld dat we voor de jeugdleden geen inschrijfgeld in rekening brengen en voor alle andere is het inschrijfgeld Euro 10,00.

Lidmaatschap 2018 (ook voor oud leden van de Vrolijke Visser) bedraagt:
Senioren Euro 56,00 (54,00 Euro + 2 Euro porto kosten)
Extra vispas Euro 40,00 (38,00 Euro + 2 Euro porto kosten)
Jeugdleden (geboren na 1-1-2004) Euro 25,00

Het lidmaatschapsgeld dient voor 1 december 2017 betaald te worden. Bij latere betaling is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

De automatische incasso van de vergunningen 2018 zal op 27 november 2017 worden uitgevoerd!
Leden die geen automatische incasso hebben dienen het verschuldigde lidmaatschapsgeld zelf over te maken op bankrekening NL73 INGB 0001 1337 03 ten name van Philips hengelsport Vereniging onder vermelding van hun lidmaatschap nummer. (Dit staat vermeld op uw huidige Vispas)

Er worden geen incasso’s verzonden!

Ook zijn er dit jaar geen afhaaldagen meer gepland. Alle vergunningen worden per post verstuurd.
Alle betaalde vergunningen zullen eind december 2017 per post worden verzonden.

Opgemaakt door Marcel Theunissen, de Penningmeester Philips Hengelsportvereniging.