Update van contactgegevens website

terug naar overzicht

Zondag, 15 juli 2018

Beste leden, Vanaf nu zijn de contactgegevens bijgewerkt en zijn de bekende mailadressen gewijzigd. Onze provider van Sportvisserij Nederland heeft ons de mogelijkheid aangereikt om een personificatie te maken van onze mailadressen, wat wij terstond ook gedaan hebben. Graag willen wij u erop wijzen dat de oude, voormalige adressen niet meer gebruikt gaan worden, dus svp de nieuwe adressen bijwerken in uw adressenbestand. Het bestuur van HSV Philips