Het laatste verenigingsnieuws

Vijvers niet toegankelijk

Vijvers niet toegankelijk

publicatiedatum: Vrijdag, 6 januari 2017

Beste leden, We hebben de visvijver gesloten wegens ijsvorming. Zodra het ijs weer is verdwenen zullen wij de toegang weer openen. Het is dus een aanrader om voordat je wilt gaan vissen, de weersverwachtingen tijdens de gehele winter even te raadplegen. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Ophalen nachtvisvergunningen 2017

Ophalen nachtvisvergunningen 2017

publicatiedatum: Maandag, 19 december 2016

Beste lezers, Wij willen u er nogmaals met klem op wijzen dat de laatste datum voor het ophalen van de Nachtvisvergunningen 2017 is gesteld op Woensdag 21 december 2016 vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur. Afgelopen Zondag is de helft van de uitgifte al bereikt, dus vergeet deze datum niet, anders kunt u voor het seizoen 2017 wellicht geen nachtvisvergunning meer bemachtigen! Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Wedstrijdschema 2017

Wedstrijdschema 2017

publicatiedatum: Maandag, 19 december 2016

Beste lezers, Het wedstrijdschema van 2017 is bekend gemaakt in de RUBRIEK 'Wedstrijden'. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Aanvulling 2017

Aanvulling 2017

publicatiedatum: Zondag, 18 december 2016

Beste leden, Wij willen u verzoeken om de aanvulling 2017 van 'de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren' op te halen in ons clubhuis. Deze lijsten zijn niet ingesloten in uw vergunning van 2017. Ook mag u ten alle tijden de Visapp van Sportvisserij Nederland gebruiken ipv het boekje en de aanvulling. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

ALV 2017

ALV 2017

publicatiedatum: Zondag, 20 november 2016

Beste leden, Het bestuur wilt ieder lid de mogelijkheid geven om deel te nemen aan discussies en het richtinggevende beleid dat we als vereniging willen uitvoeren. Derhalve nodigen wij jullie allemaal uit om deel te nemen aan onze Algemene Leden Vergadering (ALV) op 26 januarie 2017. De locatie is Dóuwe School te Oerle, waar we de afgelopen jaren ook al de vergadering hebben gehouden. Onze voorzitter zal vanaf 20.00 uur de vergadering openen. De locatie is toegankelijk vanaf 19.30 uur. Zoals elk jaar zal op onze verschillende media deze datum regelmatig worden herhaald. Toch is het raadzaam deze datum al vast te noteren in jullie agenda, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan over de ALV. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Vacatures 2017

Vacatures 2017

publicatiedatum: Maandag, 14 november 2016

Beste leden, Vanaf vandaag zijn de nieuwe vacatures 2017 die we hebben in onze vereniging gepubliceerd op deze site! Deze zijn terug te vinden in de rubriek 'Bestuur', sub 'Vacatures'. Bij interesse willen wij u verzoeken dit bekend te maken bij de bestuursleden die worden genoemd in de vacature zelf. Wij zullen in het nieuwe verenigingsjaar afscheid nemen van enkele zeer gewaardeerde vrijwilligers in de Witviscommissie en tevens willen wij een nieuwe Wedstrijdcommissie oprichten die zich gaat bezig houden met de organisatie van de witviswedstrijden die worden opgenomen in het wedstrijdschema. Dit schema is nog niet definitief bekend, maar zal er geheel anders gaan uitzien als we niet enkele vrijwilligers kunnen krijgen vanuit ons ledenaantal. We zullen dit onderwerp ook als agendapunt gaan opnemen in onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Evaluatieavond karpervissers

Evaluatieavond karpervissers

publicatiedatum: Zondag, 6 november 2016

Beste karpervissers van HSV Philips, Komende donderdag, 10 november vanaf 19.30 uur, is het weer zover! De geplande evaluatieavond wordt dan gehouden. Dit is ook het enige moment om je 10 euro terug te ontvangen tijdens deze evaluatie. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Visvergunningen 2017

Visvergunningen 2017

publicatiedatum: Zaterdag, 29 oktober 2016

Aan alle Leden, Betreft: Vergunning 2017 De automatische incasso van de vergunningen 2017 zal op 23 november 2016 worden uitgevoerd. Leden die geen automatische incasso hebben dienen het verschuldigde lidmaatschapsgeld zelf over te maken op bankrekening NL73 INGB 0001 1337 03 ten name van Philips hengelsport vereniging onder vermelding van hun lidmaatschap nummer . Er worden geen incasso’s verzonden! Het lidmaatschapsgeld dient voor 1 december 2016 betaald te worden. Bij latere betaling is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. Lidmaatschap 2017 bedraagt: Senioren Euro 56,00 (54,00 Euro + 2 Euro porto kosten) Extra vispas Euro 40,00 (38,00 Euro + 2 Euro porto kosten) Jeugdleden (geboren na 1-1-2003) Euro 25,00 Oudleden van de vrolijke visser (indien ook lid in 2016): Senioren Euro 42,00 (40,00 Euro + 2 Euro porto kosten) Extra vispas Euro 26,00 (24,00 Euro + 2 Euro porto kosten) Jeugdleden (geboren na 1-1-2003) Euro 17,50 Er zijn dit jaar geen afhaal dagen gepland. Alle vergunningen worden per post verstuurd. Betaalde vergunningen zullen eind december 2016 per post worden verzonden. Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten, Marcel Theunissen Penningmeester Philips Hengelsport vereniging.

Lees verder

KA Ruischvoorn JCC 2016

KA Ruischvoorn JCC 2016

publicatiedatum: Maandag, 10 oktober 2016

Beste lezers, Als laatste onderwerp willen wij beklemtonen dat we samenwerken met onze vrienden van de Karperafdeling van de Ruischvoorn te Tilburg. Sinds enige jaren is deze samenwerking tot stand gekomen en we leveren voor hun jeugdweekend vaak een essentiële bijdrage en woord en daad. Al 2 keer hebben ze gebruik gemaakt van onze vijvers en dit zal het volgend jaar wederom bestendigd worden. Dit landelijke evenement is een groot succes voor beide verenigingen. De Jeugd Carp Clinic is twee jaar in Tilburg georganiseerd en nu is het geheel onze beurt. Toch zijn alle leden van de Tilburgse Karperafdeling bij ons evenement aanwezig. In gezamenlijkheid hebben we dit jaar de JCC verplaatst om andere jeugdvissers uit de Kempen een kans te bieden om mee te doen. Wij als vereniging zijn trots om de leden van de KA van de Ruischvoorn dit jaar bij ons te ontvangen! De organisatie van de Jeugd Carp Clinic 2016

Lees verder

Vissende Hollander JCC 2016

Vissende Hollander JCC 2016

publicatiedatum: Zondag, 9 oktober 2016

Beste lezers, Als laatste item dat we plaatsen van alle leveranciers willen wij jullie attent maken op een van onze leveranciers die mooie en verzorgde visvakanties aanbied over heel Europa. De Vissende Hollander toont zijn video's van deze visvakanties tijdens onze grote pauze in ons clubhuis. De organisatie van de JCC 2016

Lees verder