Het laatste verenigingsnieuws

Veranderingen op de site!

Veranderingen op de site!

publicatiedatum: Zaterdag, 2 december 2017

Beste leden, Vanaf vandaag hebben we onder de rubriek vergunningen veel aanpassingen gemaakt. Zo wordt er vanaf volgend jaar een dagvergunning aangeboden voor 2 hengels. Dit was een verzoek van vele gasten, die graag willen vissen met 2 hengels. Daarvoor moet je wel iets meer betalen dan de gewoonlijke dagvergunning, want dat is maar met 1 hengel.(Nieuw) De nachtvisvergunning zal dit jaar ook aanzienlijk veranderen. We gaan werken met een door ons uitgegeven sticker. Daardoor is het verplicht dat u uw lidmaatschapsbewijs meeneemt als u de speciale vergunning komt ophalen. Geen lidmaatschapsbewijs bij, betekend geen nachtvisvergunning! De data voor het ophalen van de nachtvisvergunning zal ergens in januari zijn, wordt nog gecommuniceerd op onze media. Tot die tijd is het toegestaan om als bewijs voor uw recht tot nachtvissen u gebruikt maakt van de oude nachtvisvergunning van 2017. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Film van de Kempense Plassen

Film van de Kempense Plassen

publicatiedatum: Zondag, 19 november 2017

Beste leden, Sinds vandaag hebben wij een film gepubliceerd van onze geweldige vijvers. Onze dank gaat uit naar Sake Kingma, die dit mogelijk heeft gemaakt! Deze is te vinden onder het menu foto's in de submap Film van de Kempense Plassen. Klik op de link en de film zal starten vanuit YouTube. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Contributiegelden 2018 bekend gemaakt op deze site

Contributiegelden 2018 bekend gemaakt op deze site

publicatiedatum: Vrijdag, 27 oktober 2017

Beste leden, Op deze site zijn vandaag de nieuwe contributiegelden bekend gemaakt. U kunt deze nalezen in de bullet 'Vergunningen' bij het onderwerp 'Contributie seizoen 2018'. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Verboden om vissen te verplaatsen!

Verboden om vissen te verplaatsen!

publicatiedatum: Vrijdag, 22 september 2017

Beste leden, Zoals bij iedereen bekend is staat op onze vergunning dat vissen na vangst direct moeten worden teruggezet. Verder staan er nog allerlei andere geboden en verboden op onze vergunningen. Het is onlangs vastgelegd op foto dat er vissen worden overgezet van vijver 1 naar vijver 2 en andersom. Algemeen bekend is dat karpervissers hun vangst fotograferen, zo hebben het kunnen constateren dat dit feit zich heeft voorgedaan. Het is ten strengste verboden om vissen te verplaatsen van de ene vijver naar een andere vijver. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur mag niemand afwijken van deze regels. Indien wij een lid van onze vereniging op heterdaad betrappen met deze illegale vismigratie, dan zullen wij gedwongen zijn het lidmaatschap per direct in te trekken. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Verslag van het Europees Jeugdkampioenschap Karpervissen!

Verslag van het Europees Jeugdkampioenschap Karpervissen!

publicatiedatum: Maandag, 3 juli 2017

Beste leden en lezers, Dit jaar hebben de winnaars van de vorig jaar gehouden Jeugd Karper Weekend, mogen meedoen met het Europees Kampioenschap Jeugd Karpervissen in Tjechie. Ook de winnaars van dit jaar mogen volgend jaar meedoen met dat kampioenschap. Er volgt nu een dagverslag van onze meegereisde Pers afdeling. Veel leesplezier! Het bestuur van HSV Philips en onze Karpercommissie

Lees verder

Update

Update

publicatiedatum: Maandag, 20 maart 2017

Beste leden, Vandaag is er weer een update geweest voor deze site! Er is iets veranderd in de samenstelling van de commissies en tevens zijn sommige reglementen aangepast! Ook is het nieuwsarchief opgeschoond. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers gezocht!

publicatiedatum: Woensdag, 1 februari 2017

Lees verder

Hoe werkt de site!!

Hoe werkt de site!!

publicatiedatum: Zondag, 1 januari 2017

Beste leden, Wij begrijpen dat velen van u niet weten hoe men bij de uitgeschreven wedstrijden kan komen, vandaar deze korte uitleg! Als u de site opent dan komt u in de home-pagina. Rechtsonderin staan de wedstrijden en als u op uw geselecteerde wedstrijd tikt, opent deze zich geheel voor u. Dan kunt u lezen wat voor een wedstrijd het is en ook de begintijden en eindtijden. Verder wie de wedstrijd leidt, enz. Voor alle witviswedstrijden gelden dat we ons conformeren aan onze wedstrijdreglementen. Deze staan ook op deze site, welke zijn te bereiken via het hoofdmenu onder de rubriek 'Wedstrijden' en dan opent u de wedstrijdreglementen. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Nieuwe rubriek!

Nieuwe rubriek!

publicatiedatum: Zondag, 1 januari 2017

Beste leden, We hebben een nieuwe rubriek aangemaakt op deze site onder 'Actueel', de rubriek 'Wetenswaardigheden'. Dit is leesvoer waar u zelf uw voordeel kan bepalen tijdens uw vissessies op onze vijvers. We zullen trachten om deze rubriek regelmatig bij te werken. De bronvermeldingen worden telkens onderaan het artikel vermeld. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder

Open vuur en BBQ!

Open vuur en BBQ!

publicatiedatum: Zondag, 1 januari 2017

Beste leden, Het behoeft extra aandacht voor onze leden om nogmaals erop te wijzen dat OPEN VUUR en /of een BBQ gestookt op briketten en/of houtskool niet zijn toegestaan op onze vijvers. Er zal dan ook fel worden opgetreden door ons bestuur, onze controleurs en onze BOA's tegen elk vergrijp van deze regel. Ook zullen wij dit bekende onderwerp volgend seizoen weer plaatsen op onze vergunningen, daar niet iedereen begrijpt dat voorkomen van brand prioriteit 1 heeft op onze vijvers. Het bestuur van HSV Philips

Lees verder